Quy định

Tuy là một website tin tức nhỏ nhưng TiemNguyen.Com cũng có những quy định của riêng mình, là một Publisher lâu đời cho hệ thống quảng cáo Adsene by Google, chúng tôi có những chính sách kiểm duyệt nội dung và bình luận kỹ càng. Tuyệt đối nghiêm cấm các nội dung sau:

 • Nội dung dành cho người lớn
 • Nội dung nguy hiểm hoặc xúc phạm
 • Nội dung có liên quan đến thuốc dùng để tiêu khiển và ma túy
 • Nội dung có liên quan đến rượu
 • Nội dung có liên quan đến thuốc lá
 • Nội dung có liên quan đến chăm sóc sức khỏe
 • Nội dung về lấy cắp dữ liệu và bẻ khóa máy tính
 • Các trang cung cấp chương trình thanh toán
 • Nội dung xuyên tạc chống phá nhà nước hoặc bôi xấu người khác
 • Nội dung bạo lực
 • Nội dung có liên quan đến vũ khí
 • Nội dung kích thích hành vi không trung thực
 • Nội dung bất hợp pháp

Nội dung webiste là hoàn toàn miễn phí, nếu cần thiết người dùng có thể sử dụng lại các trích dẫn từ bài viết của chúng tôi tuy nhiên phải được sự đồng ý từ tác giả hoặc người sở hữu website này. Nếu sao chép coppy bất hợp pháp rất có thể bạn sẽ bị các yêu cầu gỡ bỏ từ DMCA một công ty chuyên về bảo vệ bản quyền thiên niên kỷ.

Đối với người dùng khi tham gia bình luận trên website cần chú ý như sau: hệ thống kiểm duyệt sẽ loại bỏ các bình luận thiếu văn hóa, gây rối hoặc xúc phạm người khác hoặc có chứa các thông tin nhạy cảm về tôn giáo, chính trị…vv