Cập nhật liên tục

Một trong những cách quan trọng nhất mà Riot giữ cho trò chơi khó khăn là thông qua việc cập nhật liên tục. Các trò chơi khác đã có các bản cập nhật trước Liên Minh Huyền Thoại, nhưng Liên Minh đã thay đổi bản cập nhật theo một cách khác. Trong khi các trò chơi khác cố gắng tìm ra một sự cân bằng lý tưởng không tưởng, thì sự cân bằng trong Liên Minh Huyền Thoại là về việc thay đổi cách cơ chế và các nhân vật của trò chơi hài hòa với nhau.

Khi những bản cập nhật này lần đầu tiên bắt đầu vào khoảng năm 2014, Liên Minh Huyền Thoại giống như một trò chơi luôn thay đổi, nhưng tương đối chậm. Giờ đây, người chơi đã quen với nhịp điệu của Riot – ít nhiều – cứ sau hai tuần, bản thân những thay đổi là một phần của trò chơi. Đối với những người chơi giỏi nhất, biết cách điều chỉnh lối chơi của bạn theo mức độ thay đổi của các bản cập nhật và meta là một phần của việc trở nên giỏi nhất.

Riot thường cập nhật Liên Minh 2 tuần 1 lần
Riot thường cập nhật Liên Minh 2 tuần 1 lần

Những vị tướng mạnh đôi khi được giảm sức mạnh và những vị tướng yếu được buff, mang lại cho họ một vị trí mới trong meta chưa từng tồn tại trước đó. Mỗi bản cập nhật lớn và có ý nghĩa đều mang đến những cập nhật cân bằng khiến Liên Minh Huyền Thoại như một trò chơi mới.

Giữa các bản cập nhật cân bằng thay đổi meta và việc bổ sung thường xuyên các vị tướng mới, Riot làm lại cách người chơi và nhà phát triển thấy các trò chơi trong thập kỷ qua. Thay vì nhắm đến phần tiếp theo hoặc rời khỏi trò chơi, Riot đã phát hành hơn 20 bản cập nhật thay đổi trò chơi mỗi năm. Và với một bản cập nhật thay đổi theo mùa giải khổng lồ vào cuối mỗi năm, Liên Minh Huyền Thoại đã tự sáng tạo lại sau mỗi 12 tháng trong thập kỷ qua.

Kể từ khi Riot bắt đầu thực hành việc này, các bản cập nhật thường xuyên đã được chấp nhận bởi gần như mọi nhà phát triển với mong muốn giữ chân người chơi trong trò chơi của mình. Từ Destiny 2 đến Fortnite đến The Division 2, Overwatch , mọi thứ đều sử dụng các bản cập nhật để làm thay đổi meta. Với các bản cập nhật liên tục, Riot đã chứng minh rằng người chơi không muốn các bản cập nhật cân bằng trò chơi, họ muốn các bản cập nhật cho họ lý do để quay lại.