Những ngày mà bạn không thể gửi con mình đến nhà trẻ được thì tất nhiên sẽ phải dành thời gian chơi với chúng ở nhà. Có rất nhiều trò chơi mà bạn và bé có thể chơi cùng nhau, chẳng hạn như vài trò chơi dùng bút mực và bút chì dưới đây.

Với những trò chơi này, bạn có thể chơi với con ở nhà, trên máy bay hoặc ngay trong trong chiếc xe hơi gia đình.

Bạn sẽ cần chuẩn bị:

  • Giấy thường
  • Bút chì hoặc bút mực
  • Cục tẩy

Các trò chơi:

Nối dấu chấm: Tạo một hình vuông 6 × 6 bằng dấu chấm trên một trang giấy. Bạn và bé sẽ thay phiên nhau để nối dấu chấm bằng 1 dòng kẻ. Chỉ có thể nối hai dấu chấm trong một lượt chơi. Nếu các đường nối của bạn tạo thành một ô vuông, bạn có thể đặt chữ cái đầu tiên của bạn vào bên trong nó. Người có số ô vuông nhiều nhất sẽ thắng. Khi trẻ hoàn thành trò chơi, hãy di chuyển đến một hình vuông lớn hơn.

Tic Tac Toe, hay cờ ca rô, là một trò rất thích hợp để chơi với trẻ
Tic Tac Toe, hay cờ ca rô, là một trò rất thích hợp để chơi với trẻ

Tic Tac Toe: đây là một trò chơi khác mà bạn có thể chơi bằng bút chì và giấy. Trò chơi được chơi trên một hình vuông 3 × 3. Người đầu tiên đặt dấu ‘X’ vào một trong các ô và người chơi thứ hai đặt ‘O’. Người chơi đầu tiên đặt được ba dấu X hoặc O thành một hàng (dọc, ngang hoặc chéo) sẽ thắng. Bạn cũng có thể chơi trò này bằng bảng trắng và bút đánh dấu.

Pixi:  tương tự như trò đố chữ. Tuy nhiên, người chơi đảm nhiệm việc diễn đạt từ hoặc cụm từ phải vẽ chúng ra thay vì diễn tả bằng hành động.

Tên, địa điểm, động vật, đồ vật: Chia trang giấy thành bốn phần: Tên, Địa điểm, Động vật, Đồ vật. Đặt bộ hẹn giờ trong vài giây và để trẻ đọc thầm bảng chữ cái. Khi đồng hồ bấm giờ dừng lại, đứa trẻ nói chữ cái nào mình dừng lại và người chơi phải viết tên của một người, động vật, đồ vật và địa điểm bắt đầu bằng chữ cái đó.